Rapport: en konservativ kriminalpolitik?

29 mars 2021

Ny rapport: ”Största förändringen av svensk kriminalpolitik på ett halvt århundrad

Ny rapport: ”Största förändringen av svensk kriminalpolitik på ett halvt århundrade”

Ladda ned rapporten här (PDF)

– Stor samsyn mellan SD, M och KD på kriminalpolitikens område enligt ny rapport.

Tankesmedjan Oikos släpper idag en rapport kring högeroppositionens kriminalpolitik författad av Tony Gustafsson, filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria.

Rapporten bygger på en sakpolitisk och ideologisk analys av de kriminalpolitiska förslag som SD, M och KD lagt fram i riksdagen de senaste åren.

Rapportens slutsats är att det finns en stor samstämmighet kring både sakpolitik och ideologisk utgångspunkt mellan de tre partierna och att förutsättningarna för ett väl fungerande samarbete på kriminalpolitikens område vid ett regeringsskifte efter nästa val skulle vara mycket goda.

Enligt rapportförfattaren skulle en realisering av SD, M och KD:s gemensamma politik på området innebära den mest genomgripande förändringen av svensk kriminalpolitik på ett halvt århundrade.

De profilmässiga skillnader som trots allt återstår mellan de tre partierna bedöms vara kompletterande och inte utgöra en källa för allvarligare meningsskiljaktigheter.

Grovt sammanfattat sägs Moderaterna ha den mest systematiskt genomarbetade politiken, SD kan anses ha den tuffaste politiken på området och KD bidrar, förutom med skarpa brottsbekämpande förslag, också med det mest tydliga humanitära och brottsofferorienterade perspektivet.

Presskontakt:

Tony Gustafsson
Fil. dr Idé- och lärdomshistoria
0732016760

Arvid Hallén
Tankesmedjan Oikos
0702047139