FÖR ETT TRYGGT, SAMMANHÅLLET OCH VÄLMÅENDE SVERIGE

Våra idéer, värderingar, och verksamhet syftar till att vända den destruktiva kurs som vårt land har försatts på. Vi tror på en starkare nationell sammanhållning, samhörighet och identitet. Därför bildar vi opinion för en konservativ samhällsutveckling.

Sveriges Riksdag

Morgondagens Höger

Oikos strävar efter att säkra en framstående plats för svensk och västerländsk konservatism i den svenska offentligheten. Vi ser det som vår uppgift att både presentera och påminna om den mångfacetterade konservativa idétraditionen och att utgöra en kraft för dynamiskt nytänkande inom den konservativa rörelsen. Vi vill vara en enande kraft inom den svenska högern och utgöra en miljö där morgondagens konservativa ledare kan växa.

Filminspelning på Skokloster Slott
En man håller föredrag

Seminarier, utbildningar och konferenser.

Ett manifest

Framtagande av akademiska rapporter kring angelägna ämnen.

En äldre man som översätter

Översättning och utgivning av konservativ litteratur.

Ett tidningsutdrag

Opinionsbildning i angelägna frågor, både via egna kanaler och inom ramen för etablerade medier.

Våra företrädare är bland Sveriges mest efterfrågade och uppskattade föreläsare, panelister och debattörer.
Vi medverkar gärna i utbildningar, paneler och föreläsningar, såväl i digitalt som fysiskt format.

Mattias Karlsson • Arvid Hallèn • Asle Toje • Naweed Khan