VI UTMANAR VÄNSTERN

Tankesmedjan Oikos är Sveriges första konservativa tankesmedja. Vi är en partipolitiskt obunden tankesmedja med uppdrag att främja svensk konservatism. Oikos är en bred konservativ organisation som leds av framträdande svenska och europeiska konservativa akademiker, intellektuella, och opinionsbildare.

Sveriges Riksdag

Om oss

Oikos är ett antikt grekiskt ord som betyder hem.

Begreppet populariserades i modern tid av den framstående konservative filosofen sir Roger Scruton som menade att kärlek, respekt, lojalitet och pliktkänsla i förhållande till det egna hemmet, definierat i termer av familj, hembygd, civilsamhälle, nation, kultur och civilisation, utgjorde konservatismens djupaste grund.

Scrutons tänkande har i en bredare mening kommit att bli en brygga mellan äldre och nyare former av konservatism liksom mellan konservativa inom olika delar av Västerlandet. Vårt val av namn skall i denna kontext ses som ett uttryck för vad vi är och strävar efter att vara.

Fast rotade i våra respektive hem så ser vi oss samtidigt som en del av en bredare, historisk och specifikt västerländsk bildningstradition och idéströmning som är både bakåtblickande och framåtblickande.

I vår verksamhet ägnar vi oss både åt att sprida ljus över äldre tiders konservativa idétraditioner och att vara ett centrum för dynamisk konservativ idéutveckling som kan bidra till byggandet av en ny höger anpassad för samtidens och framtidens utmaningar.

Vi strävar efter en ansvarstagande konservativ samhällsutveckling präglad av trygghet, rättvisa, välstånd, hemkänsla och gemenskap.

Våra företrädare är bland Sveriges mest efterfrågade och uppskattade föreläsare, panelister och debattörer.
Vi medverkar gärna i utbildningar, paneler och föreläsningar, såväl i digitalt som fysiskt format.

Mattias Karlsson

Mattias Karlsson

Kontakt
Arvid Hallèn

Arvid Hallèn

Kontakt
Asle Toje

Asle Toje

Kontakt
Naweed Khan

Naweed Khan

Kontakt

Ett nödvändigt steg i den processen är att bryta socialismens och liberalismens halvsekelgamla kontroll över problemformuleringsinitiativet och hegemoni i den intellektuella sfären. Vi vill vara en konstruktiv kraft för en mer enad svensk och västerländsk höger och utgöra en plattform för framtidsinriktade samtal och relationsbyggen.

Genom framtagandet av akademiska rapporter, opinionsundersökningar samt genom översättning och utgivning av äldre och nyare tiders litteratur vill vi bidra till att bredda och fördjupa den konservativa rörelsens kunskapsbas.

Genom arrangerandet av utbildningar, konferenser och seminarier vill vi bredda det offentliga samtalet och stärka morgondagens konservativa ledare.

Genom aktiv och nyskapande opinionsbildning hoppas vi kunna bidra till den konservativa rörelsens slagkraft.

För dig som inte delar vår världsbild och vår ideologi hoppas vi ändå kunna erbjuda vidgade vyer och tankeväckande perspektiv.

För dig som i någon mån redan är konservativ säger vi välkommen till Oikos. Välkommen hem!

Håller ett föredrag framför publik

Med ideologiskt ledarskap, utbildning och nätverk utrustar vi morgondagens konservativa ledare och organisationer med de verktyg som krävs för att förändra Sverige till det bättre.

Vi hjälper nästa generations ledare att nå sin fulla potential. Tankesmedjan Oikos stödjer den svenska konservativa rörelsen med resurser, utbildningar och ett ideologiskt ledarskap för att främja en positiv konservativ samhällsutveckling.

Tankesmedjan Oikos leds av ett förtroenderåd. I förtroenderådet sitter Sverigedemokraternas tidigare gruppledare och ideolog Mattias Karlsson, den konservative skribenten Arvid Hallén, tidigare ordförande för Föreningen Heimdal. I förtroenderådet sitter också Naweed Khan, VD för brittiska Conservatives reforminriktade, EU-skeptiska och konservativa tankesmedja New Direction, och den norska statsvetaren Asle Toje, utrikespolitisk forskare och analytiker.

Förtroenderådet leder vår ideologiska och opinionsbildande verksamhet. Verksamheten innefattar rapportförfattande, seminarier, media, föreläsningar, utbildningar, aktivism och debatt för ett mer tryggt, välmående och sammanhållet Sverige.

Insamlingsstiftelsen

Insamlingsstiftelsen för Svensk Konservatism (ISK) finansierar Tankesmedjan Oikos. Vi är en partipolitiskt obunden stiftelse med uppdrag att främja svensk konservatism. Vi utrustar den konservativa rörelsen med finansiering, utbildning och nätverk – och låter dig vara med och bygga morgondagens konservativa rörelse.

Oikos samtal