ARVID HALLÉN: M, KD och SD bör forma Sveriges nya kriminalpolitik

29 mars 2021

Fram till 2017 var det svårt att urskilja ett politiskt alternativ utformat för att möta den ökade brottsutvecklingen. De senaste åren kan dock konturerna av en ny inriktning skönjas inom M, KD och SD. Nu bör partierna gå fram med en gemensam kriminalpolitisk plattform inför valet 2022, skriver Arvid Hallén, Tankesmedjan Oikos.

Läs ursprungsartikeln