RAPPORT: (S)VIKNA LÖFTEN – delade turer i socialdemokratiskt styrda kommuner

2 november 2021

Vid Socialdemokraternas partikongress som pågår just nu föreslår partiledningen att partiet inför nästa års val skall anta ett löfte om att förbättra arbetsmiljön, hälsan och familjelivet för kommunalarbetare, främst inom vården och omsorgen, genom att avskaffa de så kallade ”delade turerna”. Ett problem i sammanhanget är dock att socialdemokraterna redan lovat exakt samma sak, både inför valet 2014 och inför valet 2018.

Trots detta visar en ny studie från tankesmedjan Oikos att 72 procent av landets socialdemokratiskt styrda kommuner fortfarande har kvar de delade turerna.

En studie från Kommunalarbetareförbundet år 2019 visade att 67 procent av samtliga kommuner använde sig av delade turer. Mycket talar alltså för att delade turer till och med är mer vanligt förekommande i socialdemokratisk styrda kommuner än i kommuner med annat politiskt styre. Oikos studie genomfördes genom att kontakta nämndsordföranden och förvaltningschefer i samtliga socialdemokratisk styrda kommuner. Svarsfrekvensen var 80 procent.

RAPPORT: (S)VIKNA LÖFTEN – delade turer i socialdemokratiskt styrda kommuner