Arkitektkåren kör över folkviljan

13 december 2021

Om du ogillar en viss musikstil kan du stänga av stereon. Om du ogillar vissa böcker behöver du inte läsa dem. Om du ogillar vissa tavlor kan du låta bli att besöka de museer som ställer ut dem. Du får välja själv.

Men arkitekturen kan du inte välja bort. Den finns framför våra ögon och sätter kulissen för våra liv, vare sig vi vill det eller inte. Hur vår gemensamma miljö gestaltas är därför en demokratisk fråga – få frågor är mer relevanta ut ett politiskt perspektiv än hur vi arkitektoniskt utformar våra gemensamma stadsmiljöer.

Och en förkrossande majoritet av svenska folket föredrar klassisk arkitektur före modernistisk. Det visar en SIFO-undersökning som beställts av tankesmedjan Oikos.

För märkesbyggnader är skillnaden extrem. När svenskarna får välja vilken arkitektur de tycker är vackrast och vill se mer av, och detta exemplifieras med å ena sidan det nybyggda Liljevalchs+ och å andra sidan Nordiska museet, föredrar endast 2 procent arkitektur i stil med Liljevalchs+, medan hela 86 procent önskar se mer arkitektur i stil med Nordiska museet.

Även när det handlar om mer ordinär bebyggelse föredrar en överväldigande majoritet den klassiska estetiken före den modernistiska. Endast 30 procent vill bo i de hus som byggs i dag, medan 70 procent helst bor i hus som ser ut som de som byggdes i slutet av 1800-talet eller under 1900-talets början. Modernistiska kännetecken som avskalade fasader förkastar svenskarna till förmån för ornamenterade fasader med siffrorna 18 mot 63 procent.

Ett ännu mer slående resultat av undersökningen är kompakt opinionen är. I dessa frågor finns knappt några åsiktsskillnader mellan kvinnor och män, mellan unga och gamla, eller mellan rika och fattiga. Inte heller mellan högutbildade och lågutbildade, mellan de som bor i villa eller lägenhet, eller mellan de som äger eller hyr sin bostad finns några nämnvärda åsiktsskillnader. Denna konsensus återfinns såväl bland de som bor på landet som i storstaden, och kvarstår oavsett vilken del av landet som man bor i.

Det finns troligen ingen annan fråga där det svenska folket är så enigt som i uppskattandet av den klassiska arkitekturen och avståndstagandet från den modernistiska.

Men eftersom praktiskt taget allt som byggs i Sverige byggs i modernistisk stil och nästan inget i klassisk, finns det heller inte någon annan fråga där folkviljan får ett så oerhört svagt genomslag.

Utöver att det är ett demokratiproblem är det också ett marknadsmisslyckande. Folk får inte möjlighet att bo i nyproducerade bostäder i de traditionella stilar som de efterfrågar, trots att de lånar miljontals kronor för att köpa dem. Att köparnas preferenser inte påverkar den produkt som de i brist på alternativ tvingas köpa ställer vare sig byggbranschen eller marknadsekonomin i särskilt god dager.

Detta demokratiska och marknadsekonomiska misslyckande bör åtgärdas. Det är också vad svenskarna tycker. SIFO-undersökningen visar att 75 procent vill att politikerna ska ställa krav på hur nya lägenhetshus ska se ut.

Det är inte en särskilt djärv gissning att folk vill att politikerna ska ställa krav på mer klassisk arkitektur, snarare än på ytterligare ett miljonprogram.

Arvid Hallén, programansvarig Oikos

Eric Norin, arkitekt