Svenskarna vill utvisa brottslingar

7 sep 2022

En färsk SIFO-undersökning från tankesmedjan Oikos visar ett kompakt stöd bland svenskarna för att utvisa utländska brottslingar. 77 procent av svenskarna menar att utlänningar som begår grova brott regelmässigt ska utvisas, och det också om Sverige inte kan garantera brottslingens säkerhet i dennes hemland.

Inte heller tycker svenskarna att anknytning till Sverige ska lägga hinder i vägen för utvisningarna. Av de som tycker att grova brottslingar ska utvisas menar 74 procent att brottslingarna ska utvisas även om de har en stark anknytning till Sverige.

Undersökningen presenteras genom en debattartikel i Alltinget.

”Under augusti har tankesmedjan Oikos låtit SIFO undersöka svenskarnas syn på utvisning av kriminella utlänningar. Resultatet är häpnadsväckande tydligt. Oikos SIFO-undersökning visar att till 77 procent av befolkningen vill utvisa utländska som begår grova brott i Sverige regelmässigt, även om det är till länder där Sverige inte kan garantera deras säkerhet. Så ser inte dagens politik ut. Många utländska brottslingar som döms till utvisning utvisas aldrig. Det kan vid en första anblick förefalla märkligt. Förklaringen är att utvisning ofta – kanske till och med oftast – stöter på patrull på grund av verkställighetshinder, alltså att utvisningen inte kan genomföras.

Sådana hinder kan till exempel vara att det pågår oroligheter i utlänningens hemland. Och eftersom åtskilliga utlänningar som begår allvarliga brott tidigare har fått asyl i Sverige, och därför svårligen kan utvisas till sitt hemland, kan de tryggt begå brott utan någon större risk för utvisning.”

  • Det är exceptionellt höga siffror, särskilt med tanke på att frågan inbegriper kvalificeringen att säkerheten i hemlandet inte kan garanteras. Det finns uppenbarligen ett mycket starkt folkligt mandat för en kraftfull utvisningspolitik, menar Arvid Hallén, programansvarig på Oikos.

Undersökningen genomfördes 23-25 augusti. Antalet respondenter var 1032.