Oikos presenterar rapporten 'Den svenska vänsterns antisemitism och stöd till våldsbejakande grupper i Palestina'

20 mars 2024

Ingen större politisk rörelse i Sverige kan tyvärr svära sig fri från antisemitismen. Den svenska vänstern sticker dock ut på flera sätt i detta avseende, dels genom att antisemitismen än idag är så relativt utbredd bland sympatisörer och företrädare, och dels genom att man i relativt hög utsträckning har visat sig vara beredd att gå från antisemitiska attityder till praktisk handling.

Studier från Brottsförebyggande rådet visar att, näst islamister, är vänstersympatisörer den grupp som i högst utsträckning utsätter svenska judar för trakasserier och hatbrott.

De rödgröna partierna S, V, MP har under 2000-talet alla haft riksdagsledamöter som på olika sätt legitimerat den antisemitiska terrorgruppen Hamas. De rödgröna partierna har tillsammans också haft någon form av organiserat samarbete med minst fyra antisemitiska organisationer i Palestina som på något sätt givit stöd till massakern den 7 oktober. Man har givit finansiellt stöd till flera av dessa våldsbejakande grupper och alltså i praktiken finansierat antisemitisk terrorism.

Allt detta och mycket annat skildras i den kartläggning av den svenska vänsterns antisemitism och stöd till våldsbejakande grupper i Palestina som tankesmedjan Oikos presenterar idag.

Ta del av rapporten "Den svenska vänsterns antisemitism och stöd till våldsbejakande grupper i Palestina" här