Den nya högern tar form

10 okt 2022

Vid valet 2014 rämnade den liberala högern i Sverige, och nu åtta år senare är det en mer konservativ höger som tar form. Den nya liberalkonservativa högern har potential att dominera svensk politik lång tid framöver. Men det kräver att liberaler och konservativa kan samarbeta.

Som jagtidigare skrivit måste högern återknyta till konservatismen för att vara relevant idag. Tidigare var det ekonomiska frågor som dominerade politiken, vilket passar liberalismen mycket bra. Högern kunde vinna i ekonomiska frågor genom att starkt betona liberalismen. Liberalismen har dock mycket lite att säga om de frågor om kultur och identitet som nu dominerar debatten. Men när högern släppte konservatismen tappade man de kulturella frågorna, och vänstern har därför kunnat dominera alla områden utom ekonomin.

Moderaterna och Liberalerna står alltså inför en dubbel utmaning: dels måste de lära sig att samarbeta med Sverigedemokraterna, och dels måste de på olika sätt hantera konservatismen. Ett samarbete med Sverigedemokraterna kräver att både konservatism och nationalism åter aktualiseras – antingen genom Sverigedemokraternas inflytande eller att partierna återknyter till sina egna äldre idétraditioner. Moderaterna måste återuppväcka den hos sig själva, och Liberalerna måste lära sig att man nu ingår i en i huvudsak konservativ höger där liberalismen är betydligt svagare. Om Liberalerna kunde återknyta till denliberala nationalismen skulle mycket vara vunnet för högern. Sverigedemokraterna behöver i sin tur lära sig att samarbeta med liberaler.

För Kristdemokraterna är det enklare eftersom partiets ideologi ligger nära konservatismen, och partiet kan med sitt sociala perspektiv fungera som en brygga till Sverigedemokraterna. Även Centern kan återvända till högern genom att återknyta till sina rötter som ett pragmatiskt folkrörelseparti.

 

Men det är inte bara ideologi som skiljer de borgerliga partierna från Sverigedemokraterna, utan också klass. De borgerliga partiernas kultur kan sägas vara det man på engelska kallar ”white collar” medan Sverigedemokraternas är “blue collar”. Sverigedemokraterna kan beskrivas som “folkkonservativa nationalister” i kontrast till moderaternas klassiska roll som ett elitkonservativt parti. Partierna tilltalar alltså olika väljargrupper som ideologiskt kan associeras med socialkonservatism respektive liberalkonservatism. Dessa grupper stod mot varandra när ekonomiska frågor dominerade, men när nu kultur och identitet, tillsammans med säkerhet, är de dominerande frågorna kan de förenas inom ramen för en bredare konservatism.

Lyckas högern förena borglighetens liberalkonservatism med Sverigedemokraternas socialkonservatism breddas högern till att omfatta betydligt bredare folklager än tidigare. Då skulle högern kunna dominera svensk politik under lång tid framöver.

Björn Axén