Sveriges Riksdag

Akademin för konservativa kreatörer

Oikos är stolta över att lansera vår senaste satsning, Illustra - akademin för konservativa kreatörer. Om du är samhällsintresserad och vill fördjupa din förståelse av digital kommunikation och dess inflytande på samhället är detta din möjlighet att bygga din expertis som digital kreatör.

Filminspelning på Skokloster Slott

Syftet med akademin är att utbilda och stödja en ny generation av konservativa kreatörer, kommunikatörer, medieexperter och influencers. Vi tror på att forma framtida talanger som kan föra fram konservativa värderingar i den snabbrörliga digitala samhällsdebatten. Vi vill rusta våra kursdeltagare med kunskaper och färdigheter som gör dem kapabla att vara med och påverka och forma morgondagens samhällsdebatt.

Vi erbjuder en utbildning som sträcker sig över flera månader, från april 2024 till januari 2025. Under utbildningen kommer du att:

Utforska det digitala landskapet: Vi kommer att analysera och diskutera olika digitala plattformar, sociala medier och teknologier som påverkar dagens samhällskommunikation.

Kommunicera politiska budskap: Du kommer att lära dig att formulera och kommunicera politiska budskap som kan nå ut till en bred publik, öka ditt följarskap och hjälpa dig bygga din plattform i samhällsdebatten.

Få praktisk erfarenhet: Deltagarna kommer att ha möjlighet att tillämpa sina kunskaper genom praktiska projekt och får även mentorskap från etablerade politiska influencers, kommunikatörer och kreatörer. Deltagarna kommer att få träffa ledande aktörer inom sociala medier och digital politisk påverkan.

Bygga nätverk: Under utbildningen kommer du att knyta värdefulla kontakter med influencers, digitala opinionsbildare, kreatörer, politiker och möjliga framtida arbetsgivare.

Exponeras för framtida karriärmöjligheter: Vår ambition är att akademin ska ge dig rätt verktyg för att framgångsrikt bygga din karriär som influencer, expert eller kommunikatör. Under akademin kommer du få möjlighet att träffa företag, politiska organisationer, kommunikationsbyråer och medieaktörer. Efter avslutad utbildning erbjuder vi möjligheter till praktikplats i olika organisationer till ett antal av akademins bäst presterande deltagare.

Vem är välkommen?

Akademin välkomnar både unga studenter och professionella som redan är mer eller mindre etablerade på sociala medier eller i sitt arbete. Vi tror på mångfalden av åsikter inom konservatismen och uppmanar alla som delar våra grundvärderingar att ansöka.

Kostnader:

Deltagande i Akademin kostar 500 kronor, och en avslutande utlandsresa tillkommer med ett pris på ytterligare 1000 kronor. Möjlighet att söka stipendium för eventuella kostnader kommer att finnas för den som inte har råd att bekosta deltagandet själv.

I din ansökan ska följande ingå:

  1. Antagningsprov (Välj ett av 8 förslag på arbetsprover)
  2. CV
  3. Kontaktuppgifter
  4. Ett kort personligt brev på max 1 sida

Skicka din ansökan till info@oikos.se senast fredagen den 22 mars kl. 23:59, 2024. Du behöver inte ha tidigare professionell erfarenhet inom sociala medier för att ansöka, men om du har det, är du välkommen att bifoga dem i en lista med länkar till dina publika konton som del av ditt personliga brev.

Antagning till akademin sker löpande och hålls öppen i mån av plats.

För att ansöka, vänligen välj ett av nedan förslag på arbetsprover:

- Gör en TikTok-video

Läs mer

Skapa en kort och engagerande TikTok-video (max 60 sekunder) som tydligt kommunicerar en konservativ politisk ståndpunkt eller budskap, antingen genom att själv vara med eller använda andras material. Använd TikToks funktioner och effekter kreativt för att fånga tittarnas uppmärksamhet.

- Utforma en Facebook-sida för en opinionsbildande eller aktivistisk Organisation

Läs mer

Skapa en Facebook-sida för en fiktiv organisation med konservativa värderingar. Designa sidans profilbild, omslagsbild och formulera en berättelse om organisationen. Föreslå lämpligt, kreativt innehåll för sidan. Tänk på hur du kan få människor att gilla och följa sidan.

- Skapa en Instagram-Story Serie

Läs mer

Skapa en serie av minst 10 Instagram Stories som berättar en sammanhängande historia eller förmedlar en politisk värdering. Använd funktioner som text, bilder, klistermärken och interaktioner för att engagera tittarna. Var kreativ i din grafiska design.

- Skapa ett koncept för en Podcast

Läs mer

Utveckla och spela in en kort politisk podcast-avsnitt (ca 10-15 minuter) där du diskuterar och analyserar en politisk fråga. Presentera ämnet på ett engagerande sätt och inkludera eventuella gäster eller intervjuer. Presentera ett koncept till podcastens varumärke, inklusive grafisk design och förslag på inlägg till minst tre sociala medieplattformar.

- Designa Politiska Grafiska Inlägg för Instagram

Läs mer

Skapa en serie av 6 grafiska inlägg för Instagram som tydligt kommunicerar en konservativ politisk ståndpunkt eller budskap. Använd kreativ design och inkludera text för att förstärka ditt budskap.

- Skriv en Politisk Bloggartikel

Läs mer

Författa en bloggartikel på 5-800 ord om ett relevant politiskt ämne inom digital politisk påverkan med konservativa perspektiv. Din artikel bör vara informativ och engagerande för en bred läsarkrets.

- Skapa en Politisk YouTube-video

Läs mer

Skapa en kort YouTube-video (ca 3-5 minuter) där du diskuterar eller analyserar en konservativ politisk fråga. Använd visuell storytelling och andra mediaelement för att göra ditt innehåll intressant.

- Designa en Politisk Twitter-kampanj

Läs mer

Utveckla en kampanj på Twitter som syftar till att sprida ett konservativt budskap eller öka engagemanget för en politisk fråga. Skapa kreativt grafiskt content till sidan om detta bedöms vara lämpligt. Du kan antingen skapa ett fiktivt twitter-konto eller använda ditt eget. Skapa relevanta hashtaggar och planera dina tweets för att nå ut till målgruppen. Föreslå aktiviteter för ökat följarskap.

Skicka in din ansökan tidigt - antagning sker löpande fram till 22 mars, 2024

Antagning till akademin sker löpande och hålls öppen i mån av plats. Skicka din ansökan, inklusive antagningsprov, CV, kontaktuppgifter och ett kort personligt brev på max 1 sida till info@oikos.se senast fredagen den 22 mars kl. 23:59 och markera mailet med titeln “Ansökan Illustra + Ditt Namn”. Skicka in ditt arbetsprov i det format du finner lämpligt. Du behöver inte ha tidigare professionell erfarenhet inom sociala medier för att ansöka, men om du har det, är du välkommen att bifoga dem i en lista med länkar till dina konton i ditt personliga brev.

Måste man vara konservativ för att gå med?

Akademin har en konservativ profil. Konservatismen är en bred kyrka och du är välkommen oavsett om du ser dig som liberalkonservativ, nationalkonservativ, socialkonservativ, kulturkonservativ, kristdemokrat – eller något motsvarande.

Måste man vara medlem i ett politiskt parti för att bli antagen?

Nej, medlemskap i ett politiskt parti är inget krav.

Var hålls kursen?

Utbildningen hålls främst i Stockholm med undantag för eventuella studiebesök och en internationell avslutningsresa.

När hålls kursen?

Utbildningen omfattar 8 utbildningstillfällen med start i april 2024 och hålls under cirka en helg per månad med sommaruppehåll. Kursen avslutas med en resa i januari 2025.

Vad ingår i kursen?

Utöver föreläsningar, diskussioner, workshops, studiebesök och andra aktiviteter inkluderar akademin middagar, reseersättning och enklare logi för deltagare som bor utanför Stockholmsområdet.

Vad kostar det?

Utbildningen kostar 500 kronor, och en avslutande utlandsresa tillkommer med ett pris på ytterligare 1000 kronor.

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag är fredag den 22 mars kl. 23:59, 2024.

Genom att delta i vår akademi får du en unik möjlighet att fördjupa din förståelse för digital kommunikation. Våra kurser och workshops, ledda av experter inom sina områden, kommer att rusta dig med kunskap och färdigheter som är avgörande för att framgångsrikt bygga en karriär som kommunikatör, kreatör eller medieexpert. Vår ambition är att akademin ska ge dig rätt verktyg för att framgångsrikt bygga din karriär som mångsidig kommunikatör, influencer eller digital kreatör. Efter avslutad utbildning erbjuder vi möjligheter till praktikplats i olika organisationer till ett antal av akademins bäst presterande deltagare, vilket ger dig verklig erfarenhet och nya nätverk. Med vår akademi kan du vara en del av nästa generations konservativa ledare.

För frågor, vänligen kontakta oss på: info@oikos.se