Boklansering

14 juni 2023

På vår konferens på Sundbyholms slott 16-18 juni lanserar vi Jordan B. Petersons konservativa manifest översatt till svenska. Tankesmedjan Oikos har fått en exklusiv översättningsrätt av författaren själv och med denna översättning hoppas vi kunna tillgängliggöra Dr. Jordan B. Petersons tänkande för en bredare svensk publik.

Manifestet är tänkt att vara ett av många. Det är i full medvetenhet skrivet utifrån författarens egna personliga utgångspunkter, som i sin tur är formade av den sociala, geografiska och kulturella kontext där han har formats. Till skillnad ifrån ”DET kommunistiska manifestet” gör det alltså inte anspråk på att vara en absolut sanning som skall bokstavstolkas och slaviskt följas av alla som delar ideologisk etikett med författaren, överallt på jorden.

Inget av detta gör det mindre värdefullt dock, tvärtom.

Texten skulle i korthet kunna beskrivas som en uppmaning om att använda det bästa ifrån vår forntid, för att, med biskop Thomas ord: ”bättra det som fordom brast”. Manifestet är naturligtvis tänkt som en inspiration till personlig reflektion och eftertanke och därigenom också som ett försök till politiskt övertygande och som ett potentiellt verktyg för att bjuda motstånd mot destruktiva krafter och istället bevara och förädla det allra mest värdefulla med oss själva, våra samhällen och nationer och vår gemensamma västerländska civilisation.

Mest av allt är det dock en inbjudan till ett fortsatt gemensamt samtal om vår framtid.