Lykeion

14 juni 2023

Är du konservativ, samhällsintresserad, och vill fördjupa dina kunskaper och skrivfärdigheter?  

Sök då till Lykeion – Oikos exklusiva skribent- och policyutbildning. Under sex helger under 2023 kommer du att delta i diskussioner med experter, genomföra intressanta studiebesök och utveckla din förmåga att skriva politiska texter. Utbildningen avslutas med en utlandsresa, och ett antal deltagare kommer efter avslutad utbildning att erbjudas betald praktik i politiskt anknutna organisationer. 

Varje helg byggs kring ett tema, som kultur, försvar, energi eller demokrati. Du kommer att fördjupa både din sakpolitiska kunskap och analysförmåga inom området, och dessutom vässa dina färdigheter att uttrycka dig i text. Inför varje helg skall du skicka in en skrivuppgift, som erfarna skribenter kommer att ge dig individuell återkoppling på. 

De kontakter som du knyter under utbildningens gång, med redaktörer och skribenter, experter och politiker, kommer att vara en värdefull tillgång såväl för dig som för den konservativa rörelsen. 

Lykeion riktar sig främst till studenter inom högern, men också den som redan trätt in i arbetslivet är välkommen. Det  kostar 1000 kronor att gå utbildningen, och den avslutande utlandsresan kostar ytterligare 1000 kronor.

Lykeions alumner kommer att ha goda möjligheter att spela en ledande roll i den svenska konservatismens pågående historiska renässans. 


Vill du gå Lykeion? Gör så här! 

Skriv en debattartikel om något av dessa tre ämnen:

  • En konservativ kulturpolitik
  • Detta är den viktigaste reformen (eller reformerna) för att skydda yttrandefriheten på internet
  • Så här ska högern vinna valet 2026

Debattartikeln ska inledas med en rubrik och vara 2800 till 3200 tecken lång, inklusive mellanslag. Artikeln ska vara avsedd att publiceras i dagspressen, och ha formatet .docx eller .pdf. Texterna bedöms anonymt och skall därför signeras med en valfri pseudonym.

Till debattartikeln ska du också bifoga ditt CV, dina kontaktuppgifter, och ett kort personligt brev som beskriver vem du är och varför just du vill gå utbildningen. Skicka din ansökan till arvid.hallen@oikos.se

Du behöver inte ha varit tidigare publicerad för att gå Lykeion, men om du blivit det får du gärna bifoga en eller två av dina publicerade texter.

Sista ansökningsdatum är 30 juni, klockan 23:59. Ansök redan idag!


Vanliga frågor

Måste man vara konservativ för att gå Lykeion?
Lykeion är en policy- och skribentutbildning med konservativ profil. Konservatismen är en bred kyrka och du är välkommen oavsett om du ser dig som liberalkonservativ, nationalkonservativ, socialkonservativ, kulturkonservativ, kristdemokrat – eller något motsvarande.

Måste man vara medlem i ett politiskt parti för att bli antagen?
Nej, det behöver man inte vara. 

Var hålls kursen?
Kursen hålls i första hand i Stockholm.

När hålls kursen?
Kursen hålls under sex helger, med start på sensommaren.

Vad ingår i kursen?
Utöver föredrag, diskussioner, workshops och andra aktiviteter står Oikos för middagar, reseersättning, och enklare logi för deltagare hemmahörande utanför Stockholmsområdet.

Vad kostar det?
Utbildningen kostar 1000 kronor. Den avslutande utlandsresan kostar ytterligare 1000 kronor.

När är sista ansökningsdag?
Den sista ansökningsdagen är 30 juni, klockan 23.59.