EXPRESSEN: Invandringspolitiken har varit ett projekt för eliten.

4 april 2023

Det är ingen konspiration som ligger bakom Sveriges demografiska förändring. Däremot medvetna politiska val. Sverige hade kunnat välja något annat än vår närmast unika invandringspolitik, skriver Mattias Karlsson och Arvid Hallén.

"REPLIK. De radikala demografiska förändringar som Sverige har genomgått och fortfarande genomgår väcker starka känslor, och konstigt vore det annars. Konspiratoriska förklaringar ligger nära till hands i somliga läger, såväl till höger som till vänster. Det finns därför anledning att förklara hur landet faktiskt ligger.
För det första: Sveriges invandringspolitik har inte arbetats fram i konspiratoriska sammanhang i rökiga rum. Politiker eller andra makthavare har inte medvetet bestämt sig för att ”byta ut” Sveriges ursprungsbefolkning mot invandrare.
För det andra: Det pågår en radikal demografisk omvandling i Sverige. I Malmö har 57 procent av befolkningen under 54 år utländsk bakgrund, definierat som utrikesfödda och inrikesfödda med en eller två utrikesfödda föräldrar. I Göteborg är siffran 48 procent, och i Stockholm är det 45 procent. Detta enligt forskaren Tobias Hübinette som sammanställt siffror från SCB."