14 februari 2020

Tankesmedjan Oikos kommer att få ett stort utrymme – om liberaler inte förmår att debattera konservatism utan att angripa halmdockor. En seriös idédebatt kräver seriösa argument, replikerar Fredrik Hultman, projektledare Frihetlig konservatism på tankesmedjan Timbro.

Läs ursprungsartikeln