3 mars 2020

Internationellt spelar tankesmedjor en mycket viktig roll. De är ofta fristående och oberoende forsknings- och opinionsbildande organisationer som driver sin verksamhet med stora ekonomiska resurser, till exempel från donationer.

Deras arbete går ut på att försöka påverka tänkandet och den långsiktiga politiska opinionsbildningen. Det kan ske på många sätt, exempelvis med hjälp av forskningsresultat eller egna utredningar, böcker, debattartiklar och seminarium.

Läs ursprungsartikeln